Επικοινωνία

Για τη δράση #meet.tuc.gr

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων | Κτήριο Λ | 4ος όροφος 
Θέλμα Μαυρίδου (Προϊσταμένη Τμήματος) | τηλ: 28210 37047 | e-mail: public.relations<στο>isc.tuc.gr 


Με τις Σχολές

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | Κτήριο Δ | Γραφεία Δ3.001, Δ3.019

Δωροθέα Φραγκομιχελάκη (Γραµµατέας Σχολής), Μαρία Παρτσακουλάκη και Αγάπη Μαυράκη
Τηλ.: 28210 37301, 37305 | e-mail: info<στο>pem.tuc.gr

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων | Κτήριο Μ | Γραφείο Μ3.101

Ειρήνη Μαρεντάκη (Γραµµατέας Σχολής) και Μαρία Ορφανουδάκη
Τηλ.: 28210 37657, 37645 | e-mail: grammateia<στο>mred.tuc.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Κτήριο Λ | Γραφείο Λ141.Π41

Βασιλική Γρηγοράκη (Γραμματέας Σχολής) και Τριανταφυλλιά Λύτρα 
Τηλ.: 28210 37218, 37358 | e-mail: secretary<στο>ece.tuc.gr

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος |Κτήριο Κ | Γραφείο Κ1.101

Γεωργία Πονηρίδου (Γραμματέας Σχολής) και Δήμητρα Πατεράκη
Τηλ.: 28210 37781, και 37788 | e-mail: secretariat<στο>enveng.tuc.gr

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών| Κτήριο Κ4 | Γραφείο Α13 & Α15

Γαλάτεια Μαλανδράκη (Γραμματέας Σχολής) και Ξενούλα Τζωρτζάκη
Τηλ.: 28210 37102, 37104 | e-mail : secretary_arch@lists.tuc.gr